top of page

 

HYP-EC WAX

Rust inhibitor for Wire rope EDM (Paste type)

 

Prevents workpiece from rusting and

Electrical contact with supply plate

 

Rust inhibitor paste wax

Provides water proof and antirust effect with great oil coat performance

No harmful matter

< 500 g Bottle >

 

HYP-EC WAX  แว็กซ์ทากันสนิมเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวดนำไฟฟ้า

ใช้ทาบาง ๆ ที่แท่นงานผลิตจ่ายไฟฟ้าคาร์ไบด์และพื้นที่รอบ ๆ

ตลอดจนบริเวณอื่นที่อาจเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีได้ง่าย

ตัวสารจะช่วยป้องกันส่วนที่เป็นโลหะจากการขึ้นสนิมและการเสื่อมสภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 

HYP-EC WAX

฿999.00價格
    bottom of page