FANUC

FANUC
FANUC
FANUC
FANUC
FANUC

จำหน่าย ลวดไวร์คัท ทองเหลือง ทองแดง สำหรับแม่พิมพ์

อะไหล่ เครื่อง Wire Cut EDM / ไวร์คัท  อีดีเอ็ม , ไกด์ , พาร์ท , เพาร์เวอร์ ฟีด , คอนดัคทิวิตี้ , นอซเซิล , วายไกด์ , ไดมอนไกด์ , ขายลวดไวร์คัท , ไส้กรอง , เรซิน

F005
A290-8101-X750 F005 Power feed contact / เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค (Upper & Lower)
F006
A290-8110-X750 Power feed contact / เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค (Upper &Lower )
F006-1
F006-1 Power feed contact / เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค (Upper &Lower )
F101
A290-8021-X765,A290-8021-X766,A290-8021-X767 F101 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Upper)
F102
A290-8021-X775,A290-8021-X776,A290-8021-X777 F102 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Lower)
F103
A290-8032-775,A290-8032-776,A290-8032-777 F103 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Upper)
F104
A290-8032-X735,A290-8032-X736,A290-8032-X737 F104 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Lower)
F110
A290-8101-X733,A290-8101-X734,A290-8101-X735 F110 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Upper)
F111
A290-8101-X743,A290-8101-X744,A290-8101-X745 F111 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Lower)
F112
A290-8092-X705,A290-8092-X706,A290-8092-X707 F112 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Upper)
F113
A290-8092-X715,A290-8092-X716,A290-8092-X717 F113 Wire Guide /ไวร์ไกด์ Dies Dia. 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (Lower)
F124
A290-8110-X774 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล DIA. 0.5 (Ceramic) A290-8110-Y774 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล DIA. 1.0 (Ceramic)
F125-1
A290-8102-Y756 F125-1 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล dia. 1.5 mm. A290-8102-Y757 F125-2 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล dia. 0.5 mm. A290-8102-Y754 F125-3 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล dia. 1.8 mm. A290-8102-Y755 F125-4 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล dia. 0.8 mm. A290-8102-Y761 F125-5 Jet Nozzle / เจ็ท นอซเซิล dia. 1.0 mm. (Upper)
F126
A290-8102-X723 F125 Nozzle Base / นอซเซิล เบส (Upper)
F127
A290-8110-Y723 F127 Nozzle Base / นอซเซิล เบส (Upper)
F204
A290-8037-X879 F204 Water Nozzle / นอซเซิล (Lower)
F206-1
F206-1 Nozzle Cap / นอซเซิล แคพ (Stainless) (Upper &Lower)
F209
A290-8111-X772,A290-8111-X774,A290-8111-X776 F209 Water Nozzle / นอซเซิล Dia. 2.0 , 4.0 , 6.5 mm. (Upper)
F210
A290-8101-X755 F210 Nozzle Holder / นอซเซิล โฮเดอร์ dia. 39.2 T = 23 (Lower)
F211
A290-8103X774,A290-8101-X756,A290-8101-X777 F211 Water Nozzle / นอซเซิล Dia. 2.0 , 4.0 , 6.5 mm. (Lower)
F212
A290-8104-X775,A290-8102-X775,A290-8102-X751 F212 Water Nozzle / นอซเซิล Dia. 2.0 , 4.0 , 6.5 mm. (Upper)
F213
A290-8104-X774,A290-8102-X774,A290-8102-X771 F213 Water Nozzle / นอซเซิล Dia. 2.0 , 4.0 , 6.5 mm. (Lower)
F214
A290-8102-X775 F214 Water Nozzle / นอซเซิล (Acetal) (Upper)
F215
A290-8102-X774 F215 Water Nozzle / นอซเซิล (Acetal) (Lower)
F220
F220 Water Nozzle / นอซเซิล (Lower)
F221
F221 Water Nozzle / นอซเซิล (Lower)
F301
A290-8005-X722 F301 Isolator Plate / ไอโซเรเตอร์ เพลท (Lower)
F307
A290-8101-X761 F307 Guide Base / ไกด์ เบส (Lower)
F400
A97L-0001-0670 F400 Bearing / แบริ่ง For F401 / F402 (1260ZZ)
F401
A290-8004-X713 F401 Wire Sub Roler Stainless type (Lower)