CHARMILLES SSS

CHARMILLES SSS
CHARMILLES SSS
CHARMILLES SSS
CHARMILLES SSS
CHARMILLES SSS

จำหน่าย ลวดไวร์คัท ทองเหลือง ทองแดง สำหรับแม่พิมพ์

อะไหล่ เครื่อง Wire Cut EDM / ไวร์คัท  อีดีเอ็ม , ไกด์ , พาร์ท , เพาร์เวอร์ ฟีด , คอนดัคทิวิตี้ , นอซเซิล , วายไกด์ , ไดมอนไกด์ , ขายลวดไวร์คัท , ไส้กรอง , เรซิน

C001
100,432,997 (100,342,166) C001 POWER FEED CONTACT เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 12 x 12 x5 MM (UPPER)
C004
100441275 C004 Centering eye เซ็นเตอร์ริง อาย SIZE 1.2 x19 x10 MM
C005
130,003,174 (100,449,019) C005 WIRE DRIVE ROLLER ไวร์ ไดร์เวอร์ โรเลอร์ SIZE 50 X 8 X 24 T LOWER (STAINLESS TIN COATING GOLD COLOR)
C005-1
C005-1 WIRE DRIVE ROLLER ไวร์ ไดร์เวอร์ โรเลอร์ SIZE 50 x 12 x 14T LOWER
C006
130,003,173 (100,449,329) C006 WIRE DRIVE ROLLER WITH 4 GROVER ไวร์ ไดร์เวอร์ โรเลอร์
C006-1
C006-1 WIRE DRIVE ROLLER 50 x 12 x 14T ไวร์ ไดร์เวอร์ โรเลอร์
C007
200630654 C007 POWER FEED CONTACT เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 12 x12 x10 MM
C008
100,343,525 (100,435,525) C008 Contact Brush Annealing คอนแทรค บูช (Holder 342.185)
C011
446687 C011 , C403 (446.687) CONTACT BRUSH (LOWER) คอนแทรค บูช
C012
446736 C012 Grounding Cable / กราวด์ เคเบิ้ล for Contact Brush
C101
200431112 , 100432511 , 200432512 C101 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Size 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. Upper
C102
200431122 , 100430586 , 200432814 C102 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Size 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. Lower
C103
200431112,100432511,200432512 C103 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Size 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. Upper
C104
200431122,100430586,200432814 C104 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Size 0.105 , 0.155 , 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. Lower
C105
100441423 C105 Guide EXT. ไกด์ Upper
C106
100441727 C106 Guide Lower CF Wire Cut System ไกด์ Lower
C107
204339860,204339850,204339840 C107 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Lower
C108
200640078 C108 Wire Guide Dies ไวร์ไกด์ ไดร์ Upper
C109
200641011 C109 Wire Guide Dies วายไกด์ Upper
C201
100432351 C201 Nozzle /นอซเซิล Complete Upper & Lower
C202
100443733 C202 Plastic Nut Lower
C203
100447011 C203 Plastic Nut for Upper Head Upper
C204
100448473 C204 Nozzle/นอซเซิล Flat type
C205
100449031 C205 Nozzle/นอซเซิล
C210
204.455.850 (204.445.585) C210 Flushing Nozzle /นอซเซิล for Taper cutting
C211
100431787 C211 Threading Nozzle/นอซเซิล Ceramic
C212
100431958 C212 Threading Nozzle/นอซเซิล Ceramic
C213
135001193 C213 Nozzle/นอซเซิล
C214
135001194 C214 Clamping Nut
C301
100434447 C301 Cutter / คัตเตอร์