MAKINO

MAKINO
MAKINO
MAKINO
MAKINO
MAKINO

จำหน่าย ลวดไวร์คัท ทองเหลือง ทองแดง สำหรับแม่พิมพ์

อะไหล่ เครื่อง Wire Cut EDM / ไวร์คัท  อีดีเอ็ม , ไกด์ , พาร์ท , เพาร์เวอร์ ฟีด , คอนดัคทิวิตี้ , นอซเซิล , วายไกด์ , ไดมอนไกด์ , ขายลวดไวร์คัท , ไส้กรอง , เรซิน

A001
1EC80A715 A001 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 3.2 x 9.2x 9.2 MM (Upper &Lower)
A002
Z248W0/100100 A002 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 4 x 10 x 19 MM (Upper &Lower)
A004
Z248W0/200100 A004 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 4 x 10 x 19 MM (Upper &Lower)
A005
Z248W0/200200 A005 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค SIZE 4 x 8 x19 MM (Upper &Lower)
A006
Z248W0/200300 A006 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค (Size 4 x 8.2 x 19 mm.)
A007
Z248W0/200400 A007 POWER FEED CONTACT /เพาร์เวอร์ ฟีด คอนแทรค (Size 8.2 x 16 x 22 MM.)
A101
6EC80B403,6EC80B404,11EC80A401 A101 WIRE GUIDE/ไวร์ไกด์ (DIMOND) SIZE 0.2, 0.25, 0.3 MM. (UPPER&LOWER)
A102
A102 PRESS GUIDE / เพลท ไกด์(DIMOND) Size 0.205 , 0.255 , 0.305 mm. (UPPER & LOWER)
A201
6EC80A418 A201 NOZZLE GUARD / นอซเซิล การ์ด SIZE 4 L MM (UPPER & LOWER)
A202
6EC130A402 A202 NOZZLE GUARD /นอซเซิล การ์ดSIZE 12 L MM (UPPER & LOWER)
A203
4EC130A701=1 A203 DIELECTRIC FLUID /ไดเล็คทริค ฟลูอิด SIZE 8 MM (UPPER & LOWER)
A204
4EC80A708=1 A204 DIELECTRIC FLUID /ไดเล็คทริค ฟลูอิด SIZE 8 MM (UPPER & LOWER)
A205
15EC80C401,15EC130C401=1 A205 LAMINAR NOZZLE /ลามินา นอซเซิลSIZE 5 , 7 MM (UPPER & LOWER)
A206
6EC80A419 A206 ROCK NUT /ล็อค นัท (UPPER & LOWER)
A207
20EC130A401 A207 Laminar Nozzle /ลามินา นอซเซิล
A208
18EC130B401 A208 Nozzle Guard /นอซเซิล การ์ด
A208-1
18EC80A719 A208-1 Nozzle /นอซเซิล Spacer Upper
A208-2
20EC080A702 A208-2 Insulation Bushing /อินทรูเรชั่น บรัชชิ่ง
A208-3
18EC130B705 A208-3 Nozzle /นอซเซิล Spacer Lower
A210
18EC130B706 A210Air Hole Lower
A211
23EC085A410=1 A211 Nozzle /นอซเซิล Guard Upper
A401
6EC100A747 A401 Urethane Roller /ยูรีเทน โรเลอร์
A402
1EC100B703 A402 Felt pad /ฟิวส์ เพด for B-axis
A403
6EC100A761 A403 Felt pad /ฟิวส์ เพด for H-axis
A404
6EC220B714=1 A404 Felt pad /ฟิวส์ เพด for Both side wire guide unit upper 1
A405
6EC220B716=1 A405 Felt pad /ฟิวส์ เพด for wire guide unit upper 2
A406
A406 Ceramic Roller
A407
A407 Urethane Roller /ยูรีเทน โรเลอร์ u-Type